Pilot project dialysecentrum Gelre Apeldoorn

18/08/2016

Nieuwe tablets voor Dialyse Centrum Apeldoorn.
Het Dialyse Centrum Apeldoorn heeft van Patientline 15 tablets gekregen. Patientline biedt diensten (zoals internet, games en video on demand) aan op een tablet.
Deze tablets voor Gelre zijn onderdeel van een pilotproject waarbij het ziekenhuis en Patientline de ervaringen van patiënten onderzoeken. Er wordt gekeken naar toegevoegde waarde voor patiënt én de zorg op het gebied van informatie, communicatie en entertainment.
Plezierig voor dialyse patiënten

Dialyse patiënten liggen tijdens het dialyseren in bed of stoel. Het is daarom voor hen erg plezierig om nu via een tablet bijvoorbeeld internet of video on demand te kunnen gebruiken. Ook kunnen ze specifieke informatie over hun behandeling bekijken. Verder wordt de tablet ook gebruikt om mee te doen aan Gelre Fit. Dit zijn fitness video’s speciaal voor dialyse patiënten.
Patientline
Patientline levert communicatieplatforms voor patiënten in ziekenhuizen. Denk hierbij aan touch pc’s en bedside terminals.